新型コロナウイルス(COVID-19)情報

Konsultasyon meeting para sa mga dayuhan na may mga anak sa elementarya

この記事(きじ)は、次(つぎ)の言語(げんご)でも読(よ)めます: 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) 简体中文 (Chinese (Simplified)) English (English) Tiếng Việt (Vietnamese)

■Petsa: Ika 18 ng Hulyo 2020 (Sabado) Oras:   14:00 – 16:00

■Lugar:  Mafga (tignan ang likod para sa mapa)

箕面市立 多文化交流センター
★★★★★ · コミュニティ センター · 小野原西5丁目2−36

■Nilalaman: Ano ang buhay estudyante  dito sa Japan? May taga pagsalin ba? Ang meeting na ito ay para sa mga magulang o taga pag-alaga at kanilang mga anak na may katanungan. Makakasama rin dito ang member of Board of Education ng Minoh na sasagot sa inyong mga katanungan.

■Para kanino: Para sa mga bata at mga magulang Makakasama rin dito ang mga dayuhan na estudyande na naka pagaral na ditto sa Japan

■Bayad: Libre

■May tagapagsalin  ( Pagpapatala ay hanggan ika 11 ng Hulyo)

小学校生活相談会

この記事(きじ)は、次(つぎ)の言語(げんご)でも読(よ)めます: 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) 简体中文 (Chinese (Simplified)) English (English) Tiếng Việt (Vietnamese)

タイトルとURLをコピーしました