2023-06

Thông tin sự kiện

Salon đa văn hóa hằng tháng (số nước Mỹ)

Thời gian: Thứ năm 20/7 từ 19:00 đến 20:00 Địa điểm: Tham gia trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại campus Minoh, Đại h...
Thông tin sự kiện

​​Ảnh chụp bữa trưa với cơm nắm sử dụng rau củ của thành phố Minoh

Đối tượng: Những người đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Minoh Nội dung: Ảnh chụp bữa trưa với món chính...
Sức khỏe

Mở cửa bể bơi số 1, số 2

Thời gian: từ ngày 1/7 (thứ bảy) đến ngày 31/8 (thứ năm) 10:00~17:00 (mở cửa xuyên suốt, trừ ngày nghỉ tạm thời của bể b...
lương hưu

Tư vấn về lương hưu

Đối tượng: công dân đang sinh sống, học tập và làm việc trong thành phố Thời gian: 14:00 ~ 20:00 ngày 14/7 (thứ sáu) Địa...
Sức khỏe

Mở cửa bể bơi số 1 và 2 dành cho người dân

Thời gian: 10:00 〜17:00 từ 1/7 (thứ 7) đến 31/8 (thứ 5) (Không có ngày nghỉ, tuy nhiên có những ngày đóng cửa tạm thời) ...
Thông tin sự kiện

Thực hiện quảng cáo trên xe tàu ở Minoh

Thời gian ứng tuyển: 1/6 (thứ năm) ~ 22/6 (thứ năm) (gửi đến nơi) Đối tượng: Cư dân thành phố, đang sinh sống hoặc học t...