lương hưu

lương hưu

Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em (các hộ gia đình có trẻ em) lần 2

Do thành phố Osaka có chế độ hỗ trợ các hộ gia đình có trẻ nhỏ và chịu ảnh hưởng của vật giá gia tăng, nên chúng tôi sẽ ...
lương hưu

Tư vấn về lương hưu

Đối tượng: công dân đang sinh sống, học tập và làm việc trong thành phố Thời gian: 14:00 ~ 20:00 ngày 14/7 (thứ sáu) Địa...
lương hưu

Hãy nhanh chóng làm đơn xin trả lương hưu ngoại lệ cho học sinh

Những người đang học tại các trường học như là đại học (cao học), đại học ngắn hạn, cấp ba, trường chuyên môn (bao gồm c...
lương hưu

Khi không thanh toán được tiền bảo hiểm Lương hưu (Kokumin Nenkin hokenryou)

Đối với những người đang tự kinh doanh, những người không có việc làm, vì thu nhập ít mà khó khăn trong việc thanh toán ...
lương hưu

Nhanh tay đăng ký chế độ đóng bảo hiểm hưu trí quốc gia dành cho sinh viên

Nếu bạn có tổng thu nhập năm trước dưới mức quy định và đang theo học tại các loại hệ thống trường học như đại học (cao ...
lương hưu

Đối tượng là sinh viên: Nhanh chóng làm thủ tục để hưởng chế độ đặc biệt cho sinh viên trong việc đóng tiền lương hưu.

Sinh viên đại học (cao học), đại học ngắn hạn, trung học phổ thông, trường chuyên môn (kousen) và các loại hình trường h...
lương hưu

Điều chỉnh tiền bảo hiểm lương hưu toàn dân

Bắt đầu từ tháng 4, tiền bảo hiểm (hằng tháng) là như sau: Trả toàn bộ: 16.610¥ (tăng 70¥) Nộp 3 phần 4 tiền bảo hiểm: 1...
lương hưu

Cần làm gì khi không đủ khả năng chi trả tiền bảo hiểm lương hưu quốc dân?

Đối với những người có thu nhập ít do làm công việc kinh doanh tự do hoặc không có việc làm do đó gặp khó khăn khi chi t...