Đối tượng là sinh viên: Nhanh chóng làm thủ tục để hưởng chế độ đặc biệt cho sinh viên trong việc đóng tiền lương hưu.

印刷する / Print this page

Sinh viên đại học (cao học), đại học ngắn hạn, trung học phổ thông, trường chuyên môn (kousen) và các loại hình trường học khác (bao gồm cả chương trình học trực tuyến) có thể làm thủ tục hoãn đóng bảo hiểm lương hưu trong trường hợp thu nhập của năm trước đó dưới một mức nhất định (dựa vào kết quả điều tra thu nhập, có thể có trường hợp không được hưởng chế độ này).
Người có nguyện vọng sẽ nộp thủ tục hoãn bảo hiểm lương hưu ở cửa sổ Bảo Hiểm Y Tế/Lương Hưu/Hộ Lý” (Iryo Hoken/Nenkin/Kaigo madoguchi) hoặc chi nhánh Toyokawa/Todoromi. Thủ tục bao gồm giấy xác nhận thông tin cá nhân, số lương hưu, thẻ sinh viên còn hiệu lực ít nhất đến hết năm 2021 hoặc giấy chứng nhận sinh viên được cấp năm 2021.
Ngoài ra, có thể làm thủ tục hoãn cho nhiều nhất là 2 năm 1 tháng về trước, với điều kiện người làm thủ tục phải nộp được giấy chứng nhận sinh viên cho năm làm thủ tục.
Thêm vào đó, người sử dụng chế độ hoãn bảo hiểm lương hưu có thể đóng bù khoản tiền đã được hoãn trong vòng tối đa 10 năm về trước. Trường hợp đó, từ năm thứ 3 tính từ năm được hoãn, người đóng bảo hiểm sẽ phải đóng thêm một khoản tiền cố định hàng năm. Khoản tiền bảo hiểm không được đóng bù sẽ không ảnh hưởng đến tiền lương hưu cơ bản nhận được sau khi về hưu, nhưng sẽ liên quan đến khoảng thời gian bắt đầu nhận lương hưu.
Mọi thắc mắc liên hệ:
Phòng Hộ Lý/Y Tế/Lương Hưu (Kaigo/Iryo/Nenkin shitsu)
SĐT: 072-724-6735
FAX: 072-724-6040
Văn Phòng Lương Hưu Toyonaka (Toyonaka Nenkin Jimusho)
SĐT: 06-6848-6831

Ban tư vấn đời sống đa ngôn ngữ

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc liên lạc với từng cơ quan, bộ phận, hãy liên lạc với MAFGA (trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Minoh). Nhân viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Tel:072-727-6912
E-mail :soudan@mafga.or.jp
Thời gian: từ thứ ba đến chủ nhật, 9:00 đến 17:00
Phương thức tư vấn: gửi mail, gọi điện hoặc đến trực tiếp văn phòng
Ngôn ngữ: tiếng Nhật, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc-Triều Tiên,Bồ Đào Nha

lương hưuTrẻ em/Giáo dục
シェアする
みのお多言語ポータル
タイトルとURLをコピーしました