Thông tin khẩn cấp

Về việc tiêm chủng vắc-xin đối phó với chủng Omicron (tiêm chủng bổ sung)

Trong nước đang bắt đầu cung cấp vắc xin Covid-19 mới để đối phó với chủng Omicron (của công ty Pfizer và Moderna)  từ g...
Sinh hoạt

Phân phát thẻ quà tặng điện tử trị giá 20.000 yên cho trẻ em dưới 18 tuổi

Nhằm hỗ trợ các hộ gia đình đang nuôi con, tỉnh Osaka sẽ phát thẻ quà tặng điện tử trị giá 10.000 yên cho mỗi trẻ dưới 1...
Thông tin khẩn cấp

Thông báo về việc tiêm chủng Covid.

Thời gian gần đây, số lượng người nhiễm Corona đang tăng trên toàn quốc. Tuy nhiên, tỉ lệ tiêm mũi thứ 3 của người trẻ v...
Thông tin khẩn cấp

Thông báo về việc tiêm vắc xin phòng Corona

Những cư dân của thành phố Minoh (bao gồm cả những người mới chuyển hộ khẩu tới) và phù hợp với những điều kiện dưới đây...
Thông tin khẩn cấp

Trợ cấp đặc biệt tạm thời dành cho các hộ gia đình được miễn thuế thị dân

Để hỗ trợ cuộc sống người dân do ảnh hưởng của Covid-19, chính phủ sẽ “trợ cấp đặc biệt tạm thời cho các hộ gia đình đượ...
Sinh hoạt

Tìm người thuê nhà ở do thành phố quản lý

Đối tượng: Công dân đang sinh sống tại thành phố Minoh hoặc công dân đang làm việc, sinh sống cùng người thân (bao gồm v...
Thông tin khẩn cấp

Về việc tiêm vắc-xin và gửi phiếu tiêm dành cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi

Kể từ tháng 3, thành phố Minoh sẽ thực hiện tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Thành phố đã gửi phiếu tiêm (coupon) ...
Thông tin khẩn cấp

Thông báo về tiêm chủng vắc-xin Covid-19

●Về việc tiêm vắc-xin bổ sung (lần 3) Nhà nước đã đưa ra phương châm tiêm vắc-xin bổ sung (lần 3) vào 8 tháng sau khi ti...
Sức khỏe

Tiêm phòng cúm mùa cho người cao tuổi

Từ 01/10 (thứ sáu), thành phố Minoh đã bắt đầu triển khai tiêm phòng cúm mùa cho công dân người cao tuổi sinh sống tại t...
Thông tin khẩn cấp

Thông báo về tiêm chủng vắc-xin Covid-19

Chúng tôi đã gửi phiếu tiêm vắc-xin qua đường bưu điện cho các công dân và cá nhân trên 12 tuổi. Vui lòng tham khảo thôn...