Thông tin sự kiện

Thông tin sự kiện

Salon đa văn hoá hàng tháng (số tiếng Swahili)

Thời gian: Thứ năm 21/3 từ 19:00 đến 20:00  Địa điểm: Tham gia trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại campus Minoh, Đại ...
Thông tin sự kiện

Hội chợ Sakurai

Thời gian: Ngày 9/3 (thứ 7) 10:00 ~ 16:00 (※Hoãn nếu trời mưa) - Tổ chức vào thứ 7 tuần thứ 2 của các tháng lẻ! Địa điểm...
Thông tin sự kiện

Buổi học về cách sử dụng thư viện điện tử

Đối tượng: Cư dân thành phố Minoh Thời gian: Thứ năm 22/2 từ 14:00~16:00 Địa điểm: Thư viện trung ương thành phố Minoh (...
Thông tin sự kiện

Buổi diễn thuyết “Hiểu về tình trạng Hikikomori”

Đối tượng: Những người đang lo lắng về tình trạng Hikikomori của bản thân, cùng với gia đình hoặc những người khác có qu...
Thông tin sự kiện

Lễ chùa đầu năm ở Minoh – thần bí và truyền thuyết Lễ chùa đầu năm ở Minoh 2024

Thời gian: 1/1/2024 (ngày lễ), 2/1 (thứ ba), 3/1 (thứ tư), 4/1 (thứ năm), 5/1 (thứ sáu) Thời gian đăng ký: 08:45~13:20 ※...
Thông tin sự kiện

Salon đa văn hóa hằng tháng (số nước Iran)

Thời gian: Thứ năm 21/12 từ 19:00 đến 20:00 Địa điểm: Tham gia trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại campus Minoh, Đại ...
Thông tin sự kiện

Tuyển nhóm hỗ trợ thu hoạch chanh Yuzu

Đối tượng: Người từ 16 tuổi trở lên Thời gian: Từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12 Địa điểm: Vườn chanh Yuzu ở khu vực Tod...
Thông tin sự kiện

Phát thực phẩm miễn phí

Đối tượng là những hộ gia đình có bố/mẹ đơn thân và có “giấy chứng nhận y tế gia đình bố/mẹ đơn thân” (ひとり親家庭医療証) hoặc “...
Thông tin sự kiện

Salon đa văn hóa hằng tháng (số nước Hungary)

Thời gian: Thứ năm 16/11 từ 19:00 đến 20:00 Địa điểm: Tham gia trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại campus Minoh, Đại ...
Thông tin sự kiện

Salon đa văn hóa hằng tháng (số nước Ả Rập)

Thời gian: Thứ năm 21/9 từ 19:00 đến 20:00 Địa điểm: Tham gia trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại campus Minoh, Đại h...