Phát hành giấy chứng nhận thu thuế Phủ và thuế Thị dân

印刷する / Print this page

Bạn cũng có thể chuyển nội dung thông báo trên sang các ngôn ngữ: 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) 简体中文 (Chinese (Simplified)) English

“Giấy chứng nhận thu thuế Phủ/ Thị dân” là giấy chứng nhận tiền thuế bạn đã trả cho thành phố Minoh và phủ Osaka tương ứng với thu nhập bạn nhận được từ tháng 1 đến tháng 12.
Những người cần giấy này, hãy đến nhận tại Combini, hoặc các địa điểm công đã được quyết định như Tòa hành chính (Shiyakusho), chi nhánh văn phòng Toyokawa (Toyokawashisho) , chi nhánh văn phòng Todorobi (Todorobishisho), thư viện,..
※Nếu nhận tại Combini, cần có thẻ My number và mật khẩu 4 kí tự.
Liên hệ : Phòng Thuế thị dân (Shiminzei shitsu)
SĐT : 072-724-6710 FAX:072-723-5538
E-mail :siminzei@maple.city.minoh.lg.jp

Bạn cũng có thể chuyển nội dung thông báo trên sang các ngôn ngữ: 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) 简体中文 (Chinese (Simplified)) English

Ban tư vấn đời sống đa ngôn ngữ

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc liên lạc với từng cơ quan, bộ phận, hãy liên lạc với MAFGA (trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Minoh). Nhân viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Tel:072-727-6912
E-mail :soudan@mafga.or.jp
Thời gian: từ thứ ba đến chủ nhật, 9:00 đến 17:00
Phương thức tư vấn: gửi mail, gọi điện hoặc đến trực tiếp văn phòng
Ngôn ngữ: tiếng Nhật, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc-Triều Tiên,Bồ Đào Nha

đời sống
シェアする
みのお多言語ポータル
タイトルとURLをコピーしました