Thông báo quyết định về tiền Bảo hiểm sức khỏe quốc dân (Kokumin kenkou hoken) và tiền Bảo hiểm chăm sóc (Kaigo hoken) sẽ được gửi.

印刷する / Print this page

Bạn cũng có thể chuyển nội dung thông báo trên sang các ngôn ngữ: 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) 简体中文 (Chinese (Simplified)) English

Khoản tiền bảo hiểm trong năm 2022 của Bảo hiểm sức khỏe quốc dân và Bảo hiểm chăm sóc đã được quyết định. Tiền bảo hiểm được quyết định dựa trên thu nhập của năm 2021. Trong tháng 6, giấy Thông báo quyết định sẽ được gửi. Cách thức trả tiền bảo hiểm cũng được ghi rõ vì vậy xin vui lòng thanh toán theo đúng quyết định trong thời gian từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023.
※Tiền bảo hiểm của người trong diện trưng thu đặc biệt (người được trừ tiền bảo hiểm từ tiền Nenkin được nhận) sẽ được trừ tiền bảo hiểm từ tiền Nenkin tháng 4,6,8,10,12 năm 2022 và tháng 2 năm 2023.
Liên hệ (về tiền Bảo hiểm sức khỏe quốc dân): Phòng Bảo hiểm sức khỏe quốc dân (Kokumin kenkou hoken shitsu)
SĐT : 072-724-6734 FAX:072-724-6040
E-mail:kokuho@maple.city.minoh.lg.jp

Bạn cũng có thể chuyển nội dung thông báo trên sang các ngôn ngữ: 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) 简体中文 (Chinese (Simplified)) English

Ban tư vấn đời sống đa ngôn ngữ

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc liên lạc với từng cơ quan, bộ phận, hãy liên lạc với MAFGA (trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Minoh). Nhân viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Tel:072-727-6912
E-mail :soudan@mafga.or.jp
Thời gian: từ thứ ba đến chủ nhật, 9:00 đến 17:00
Phương thức tư vấn: gửi mail, gọi điện hoặc đến trực tiếp văn phòng
Ngôn ngữ: tiếng Nhật, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc-Triều Tiên,Bồ Đào Nha

Sức khỏe
シェアする
タイトルとURLをコピーしました