2022-08

Thông tin sự kiện

Salon đa văn hoá hằng tháng (số nước Đức)

Thời gian: Thứ năm 15/9 từ 19:00 đến 20:00 Địa điểm: Tham gia trực tuyến (online) hoặc trực tiếp tại campus Minoh, Đại h...
Trẻ em/Giáo dục

Dịch vụ bảo hiểm mẹ con tháng 9 (Xin hãy mang theo sổ tay sức khỏe mẹ con)

Tất cả đều miễn phí Dịch vụ đánh dấu ☆ là tổ chức tại Trung tâm học trọn đời Semba (Senba shougai gakushuu sentaa). Ngoà...
Trẻ em/Giáo dục

Lớp học bổ túc văn hóa

Với những người vì nhiều lý do mà không tốt nghiệp được, hoặc những người đã tốt nghiệp nhưng nhận thấy chưa nhận được đ...
Rác

Phiếu nhận túi rác đã được gửi

Ở thành phố Minoh, khi đổ rác cháy được, cần phải dùng túi rác chuyên dụng. Các bạn có thể nhận miễn phí túi này ở Combi...
Trẻ em/Giáo dục

Đăng kí trông giữ trẻ sau giờ học (Gakudo hoiku) từ tháng 4 năm 2023

“Gakudo hoiku” là việc trông giữ trẻ sau giờ học tại các phòng học trống của nhà trường, đối tượng là những trẻ từ lớp 1...
Trẻ em/Giáo dục

Những bậc phụ huynh muốn đăng kí trường mẫu giáo công lập (Shiritsu Youchien) cho bé

Tại thành phố Minoh, hiện có 4 trường mẫu giáo công lập. Những trẻ 4 tuổi (sinh từ 2/4/2018 đến 1/4/2019), và 5 tuổi (si...
Trẻ em/Giáo dục

Đăng kí chế độ “đặt trước vào nhà trẻ” (kì đăng kí mùa hè)

Chế độ “đặt trước vào nhà trẻ” là cách thức đăng kí dành cho những bé muốn vào lớp nhà trẻ 1 tuổi từ tháng 4 năm 2023. Đ...