Phúc lợi

Phúc lợi

Hỗ trợ nạn nhân do tội phạm

Từ ngày 1 tháng 4 thành phố Minoh sẽ thực hiện luật hỗ trợ nạn nhân do tội phạm bao gồm những chính sách hỗ trợ tổng thể...
Phúc lợi

Đăng kí và làm mới sổ phục hồi chức năng cần có thẻ My number

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, khi đăng kí hay làm mới lại sổ phục hồi chức năng cần có thẻ My number. Khi đăng kí, xin vui...
Phúc lợi

Cung cấp băng vệ sinh miễn phí cho những người có nhu cầu

Để hỗ trợ những phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, chúng tôi sẽ sử dụng quỹ hỗ tr...
Phúc lợi

Chiêu mộ bổ sung chương trình học bổng (hỗ trợ có hoàn lại) của thành phố Minoh

Học sinh (bậc THPT, trường nghề,...) gặp khó khăn trong việc đến trường do điều kiện kinh tế gia đình không cho phép (th...
Phúc lợi

Đổi mới giấy chứng nhận y tế dành cho người khuyết tật cấp độ nặng và giấy chứng nhận y tế dành cho gia đình có cha mẹ đơn thân

Đối với những người khuyết tật nặng và các gia đình đơn thân (gia đình chỉ có mẹ và con, hoặc gia đình chỉ có cha và con...
Phúc lợi

Về việc gia hạn giấy chứng nhận người tàn tât

Bạn có thể lùi ngày nộp tài liệu gia hạn Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bạn hoàn toàn có thể lùi ngày nộp tài liệu cần ...