2020-08

Sức khỏe

Bảo hiểm y tế quốc dân từ tháng 8/2020 Giấy xác nhận đăng ký chặn viện phí【Gendogaku-tekiyou-ninteishou】

Đây là thông báo dành cho những người sở hữu bảo hiểm y tế quốc dân. Đối với các loại bảo hiểm y tế khác, sẽ có các chế ...
lương hưu

Cần làm gì khi không đủ khả năng chi trả tiền bảo hiểm lương hưu quốc dân?

Đối với những người có thu nhập ít do làm công việc kinh doanh tự do hoặc không có việc làm do đó gặp khó khăn khi chi t...
Phúc lợi

Về việc gia hạn giấy chứng nhận người tàn tât

Bạn có thể lùi ngày nộp tài liệu gia hạn Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bạn hoàn toàn có thể lùi ngày nộp tài liệu cần ...
Sinh hoạt

Phiếu giảm giá khi mua hàng tại Minoh (Minoh Okaimono Waribikiken)

Cuối tháng 7, thành phố Minoh đã gửi phiếu giảm giá khi mua hàng trong thành phố đến các hộ gia đình đủ điều kiện. Phần ...
Sinh hoạt

Khoản trợ cấp đặc biệt tạm thời dành cho các hộ gia đình chỉ có bố hoặc mẹ.

Các hộ gia đình chỉ có bố hoặc mẹ(hoặc người giám hộ) sẽ được nhận khoản trợ cấp đặc biệt tạm thời (a. Trợ cấp cơ bản, v...
MAFGAからのお知らせ

Ban tư vấn đời sống đa ngôn ngữ

Chüng tôi sẽ cố gắng trợ giúp các bạn giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo dục con cái, trường học, công việc, y tế,...
Trẻ em/Giáo dục

Lớp học tiếng Nhật “ひがしにほんご”

Lớp học tiếng Nhật 2020(PDF) Lớp học tiếng Nhật Lên lịch2020(PDF) Thời gian:Chủ nhật hàng tuần10:00~11:30 Địa điểm: Trun...
Trẻ em/Giáo dục

Lớp học tiếng Nhật “せいなんにほんご”

Lớp học tiếng Nhật 2020(PDF) Lớp học tiếng Nhật Lên lịch(PDF)  Thời gian:Thứ tư hàng tuần 19:00~20:30 Địa điểm:Trung tâm...
Thông tin khẩn cấp

Bạn đã đăng kí nhận khoản tiền trợ cấp cố định đặc biệt chưa ?

Đối với những người đã đăng kí lưu trú tại thành phố Minoh, mỗi người sẽ được nhận 100,000 yên tiền trợ cấp từ chính phủ...
Thông tin khẩn cấp

Xin hướng dẫn về Tiền Trợ cấp và Tiền Hỗ trợ cho việc tạm nghỉ làm để đối phó với sự cảm nhiểm Viru...