2021-09

Thông tin khẩn cấp

Thông báo về tiêm chủng vắc-xin Covid-19

Chúng tôi đã gửi phiếu tiêm vắc-xin qua đường bưu điện cho các công dân và cá nhân trên 12 tuổi. Vui lòng tham khảo thôn...
Thông tin khẩn cấp

Thông báo về việc phát hành giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19

Chúng tôi phát hành giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 (Hộ chiếu vắc-xin) dùng khi nhập cảnh vào nước ngoài để được nới...
Phúc lợi

Cung cấp băng vệ sinh miễn phí cho những người có nhu cầu

Để hỗ trợ những phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, chúng tôi sẽ sử dụng quỹ hỗ tr...
MAFGAからのお知らせ

Tiếp nhận tư vấn xung quanh việc đặt lịch tiêm vắc-xin Corona chủng mới

Hỗ trợ đặt chỗ và xác nhận lịch tiêm cũng như tình trạng đăng kí qua điện thoại hoặc internet. Vui lòng đem theo phiếu t...
Sức khỏe

Tiến hành tiêm vắc xin ưu tiên đối với phụ nữ có thai và những người cùng sống trong gia đình

Để phòng tránh nguy cơ lây lan của virus corona cũng như ngăn ngừa bệnh trở nặng, phụ nữ có thai và những người chung số...
MAFGAからのお知らせ

Thông báo tuyển tư vấn viên người nước ngoài về kĩ năng phòng chống thiên tai

Nội dung: sau khi tham gia khóa thực tập và huấn luyện phòng chống thiên tai, tư vấn viên sẽ tham gia buổi hội thảo dành...
Thông tin khẩn cấp

Thông báo về việc phát hành giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19

Chúng tôi phát hành giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 (Hộ chiếu vắc-xin) dùng khi nhập cảnh vào nước ngoài để được nới...
Thông tin khẩn cấp

Cung cấp băng vệ sinh miễn phí cho những người có nhu cầu

Để hỗ trợ những phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, chúng tôi sẽ sử dụng quỹ hỗ tr...
Thông tin khẩn cấp

Thông báo về tiêm chủng vắc-xin Covid-19

Chúng tôi đã gửi phiếu tiêm vắc-xin qua đường bưu điện cho các công dân và cá nhân trên 12  tuổi. Vui lòng tham khảo thô...