2022-05

Trẻ em/Giáo dục

Thông báo tiêm chủng phòng ngừa Viêm não Nhật Bản

Vào tháng 3, phiếu dự chẩn (bao gồm những câu hỏi về tình hình sức khỏe) đã được gửi đến các gia đình bằng đường bưu điệ...
Trẻ em/Giáo dục

Thông báo về việc tiêm chủng phòng ngừa bệnh Sởi và Rubella.

Việc tiêm chủng phòng bệnh Sởi và Rubella cần được thực hiện 2 lần. Bệnh Sởi rất dễ bị mắc trong khoảng từ tháng 4 đến t...
Sinh hoạt

Phiếu ủng hộ các cửa hàng nhỏ (Chiisana omise ouen chiketto)

Phiếu mua hàng đặc biệt (đợt 3) với mục đích ủng hộ các cửa hàng nhỏ sắp được bán. Tương tự với những đợt trước, phiếu đ...
Phòng chống thiên tai

Hãy xác nhận bản đồ phòng chống thiên tai!

Nhà của bạn thì nên làm gì để đảm bảo toàn? “Đến địa điểm lánh gnạn”? Hay là “ở nhà”? Bản đồ Phòng chống thiên tai gần đ...
Thông tin khẩn cấp

Trợ cấp đặc biệt tạm thời dành cho các hộ gia đình được miễn thuế thị dân

Để hỗ trợ cuộc sống người dân do ảnh hưởng của Covid-19, chính phủ sẽ “trợ cấp đặc biệt tạm thời cho các hộ gia đình đượ...